Hond en kind

Kinderen en de eigen hond

  • Zorg dat de hond het kind leuk vindt! Als u de hond aandacht of iets lekkers geeft zal hij een positief verband leggen tussen ‘kind’ en ‘leuk’. U kunt bijvoorbeeld elke keer iets lekkers geven als u gaat voeden of verschonen of de hond meenemen als u met de kinderwagen gaat wandelen.
  • Leer het kind om de hond te respecteren. Honden leven al jarenlang samen met mensen, maar hun gedrag wordt voor een deel bepaald door oerinstincten. Eten en een veilige ligplaats zijn zó belangrijk, dat een hond alles op alles zal zetten om deze te krijgen en te behouden. Kinderen hebben hier geen benul van en steken zo hun hoofd in de voerbak om ‘mee te eten’ of kruipen in zijn mand om hem welterusten te wensen. Zorg ervoor dat de hond met rust gelaten wordt als hij aan het eten is of in zijn mand ligt!
  • Laat een kind de hond niet uitdagen of commanderen. Een jong kind is zowel fysiek als psychisch nog niet in staat om de baas te zijn over een hond. Uitdagende spelletjes kunnen snel leiden tot miscommunicatie met alle nare gevolgen van dien. U kunt uw kinderen wel met de hond laten spelen door bijvoorbeeld een zoekspelletje, waarbij het kind een brokje mag verstoppen dat de hond mag zoeken. Beiden vinden het geweldig: voor de hond is het niet bedreigend, voor het kind blijft de situatie veilig en hierdoor krijgen ze een betere band. Zorg dat het contact tussen hond en kind altijd plaatsvindt onder supervisie van een volwassene!